Kalli radí (5) Proč preferují cizinky?

Ahoj Kalli, nevíš proč si řekové chtějí brát cizinky, když si můžou vzít krajanky se stejnými kulturními kořeny a žít s nimi v podstatě bez problémů? V případě Tuniska, Egypta apod. je to jasný, chtějí k nám, ale u Řeků tomu moc nerozumim. Díky za tvůj názor. P

Milá P.
Toť otázka…!!! 🙂
Řekla bych, že sama příroda to zařídila tak, aby se víc přitahovali jedinci, kteří mají odlišné rysy, než ti, kteří jsou si podobní. Proto jsou tak ceněné blondýnky v jižních krajinách a proto severští muži obdivují čokoládově zbarvené krásky. Proč to ta mazaná příroda takhle zařídila, je nasnadě, jde o obohacení genofondu, tak aby se typy a kvality lidí mísily, neboť to slouží vývoji člověka obecně.
Kromě tohoto vysvětlení, které je spíše o fyzické atraktivitě “exotického“ člověka, jsou tu i jiné důvody, např. sociální a psychologické. Hned se jim budu věnovat, ale dovolím si malou závorku: (těm, kteří neviděli film Řecká tlustá svatba, chci dát na vědomí, že všechna slova pocházejí z řečtiny… 😉 a tak výraz „exotický“ je od slova „exo“, které znamená „venku, vně“. Exotický je tedy každý, kdo přichází odjinud. To je tajemství toho, že je zajímavý a přitažlivý.
Podívejme se na ty sociálně-psychologické důvody: Vezměme si jako příklad mladého Řeka, který žije v nějaké krásné turistické destinaci. Kdysi to bývala docela malá obyčejná rybářská vesnička, ale teď, s přívalem turistů, se všechno změnilo. Alespoň navenek… místo chudých domečků stojí hotýlky a luxusní vily. Lidé uvnitř se ale tak rychle nemění, stále tam může být pocit nedostatečnosti vůči lidem z města (i zde, na ostrově Corfu, je velký rozdíl mezi mentalitou a chováním obyvatel hlavního města oproti těm z vesnic). Navíc, ve vlastní zemi nikdo není prorokem…!!! Vrstevnice z vísky tohoto mladého Řeka moc dobře vědí, jaký to byl jako kluk rošťák, jaké měl ve škole problémy a také znají všechny drby, co se ve vesnici povídají o jeho rodině. Takže ho berou tak trochu s rezervou. Třeba si s ním zaflirtují, pokud je pohledný, ale moc s ním jako s perspektivním budoucím partnerem nepočítají.
A teď na scénu přichází mladá Češka (nebo Slovenka), která se do našeho pohledného Řeka zamiluje. Nezatížená obrázkem jeho minulosti v něm vidí pouze to, čím je v tuto chvíli. Dospělý, přitažlivý, ohnivý, krásný, sebevědomý v rámci svých vod (neboť je tu doma). Dívka v něm spatří to, co se jí on sám rozhodne ukázat, a to mu dává pocit bezpečí. Proto s ní v této fázi vztahu nijak nesoupeří, naopak, může plně rozvinout svůj ochranitelský a pečovatelský mužský potenciál. Dívka mu dává přesně to, co mu chybělo: obdiv. Čím víc ho obdivuje, tím lépe se on ve vztahu cítí a roste šance, že se bude chtít i vázat. Začnou uvažovat o sňatku a bylo by ideální, aby se vzájemně odhalili natolik, aby si byli jistí, že jeden v druhém vidí a miluje i slabiny a nejen klady. Ale to už je jiné téma…
Stálo by za to také uvést něco o Češkách, do kterých se Řekové zamilovávají. Velké procento z nich jsou mladé ženy, které v Řecku pracují, ať už jako delegátky, servírky, chůvičky apod. To znamená, že jsou to dívky dynamické, samostatné, schopné, učenlivé a nebojácné. Do jisté míry mají tyto vlastnosti i turistky. (Dalo by se soudit, že osoby fobické a nepřizpůsobivé tolik necestují, a pokud ano, tak to asi nekončí sňatkem).
Je jisté, že výše uvedené kvality mladých Češek Řekům velmi imponují. Stále tu totiž do jisté míry přežívá postoj, že muž by měl ženu živit, a tak mnohé Řekyně mají na své partnery vysoké požadavky. Pokud byl tatínek úspěšný podnikatel a dcerka měla vždy všechno, na co si vzpomněla, těžko si bude cenit partnera, který jí nemůže nabídnout stejnou životní úroveň. Proto žena, která je schopná přispívat do vztahu nejen svou dynamičností a svými praktickými schopnostmi, ale i trochu finančně, snímá z muže břemeno a strach, že nebude schopen rodinu uživit a že nese odpovědnost za zabezpečení rodiny sám. To je zvlášť důležité pro dnešní náročnou dobu.
Další důvod, proč si mladý Řek může zamilovat cizinku je, pokud například v zahraničí nějakou dobu žil a objevil v sobě „někoho jiného“. Znáte ten pocit? V některém prostředí jste jakoby víc sami sebou. Dalo by se říct, že je to varianta našeho známého milého Řeka, kdy místo, aby potkal svoji lásku v rodné vesničce, ji potkal např. při studiu nebo při pracovním pobytu. Jde o potřebu vyjít z prostředí, které člověka determinuje a omezuje (prostředí vesnice, přílišný vliv rodiny, omezené možnosti pracovního uplatnění a osobního rozvoje atd.) O potřebu větší svobody. Otevřít se něčemu novému a objevit tak v sobě schopnosti, které by se jinak neprojevily. To ostatně děláme prostřednictvím všech našich vztahů, ale v soužití s partnerem z jiné země je to intenzivnější.

Posledních pár slov k jiné kategorii vztahů, k Řekům, kteří touží po Češce a životě v Čechách. Asi jich není tak moc, ale jistě jsou a stojí za to, se o nich zmínit. Podobně, jako slyším často z úst Čechů, že se zamilovali do Řecka, může toto platit i obráceně. Nebylo by divu…. Osudy mnoha Řeků a Čechů se spojily v polovině minulého století, kdy více jak 13000 lidí emigrovalo nebo bylo, v dětském věku, odvezeno do Čech. Velké procento těchto lidí se později do Řecka vrátilo, ale v srdci si nesou nostalgii, protože v Čechách prožili hezké chvíle, studovali a žili v podmínkách často lepších, než na jaké byli zvyklí. Takové zážitky mohou zanechat v duši otisk, který se přenese do následujících generací a může se projevit třeba i u vnuků. Náhlá a zdánlivě nevysvětlitelná láska a touha po nějaké jiné zemi. To je téma, ke kterému se ještě někdy vrátíme. Neboť, podle mého názoru, podobnou hořkosladkou nostalgii cítí všechny děti smíšených manželství.

P.S. Možná je moje odpověď tak trochu „vesnická a ostrovanská“, stejně jako moje zkušenost… 🙂 Ve velkých městech, jako jsou Atény nebo Soluň, to může být i jinak. Jistě ale platí pravidlo, že protiklady se přitahují. A čím větší „neznámá“ se skrývá v druhém člověku, tím se stává zajímavějším. Prostě: Vzít si krajanky se stejnými kulturními kořeny a žít s nimi v podstatě bez problémů je tak trochu nuda! 🙂
Díky za dotaz!     S láskou Kalli