O konstelacích v přírodě a na historických místech

Jeden z nejsilnějších zážitků při konstelaci jsem měla v dobách, kdy jsem prodělávala výcvik u Dimitrise Stavropoulose. V roce 2008 jsme v Epidauru měli seminář na téma bůh Asklépios a starověké léčitelství. Já jsem se tam „stala“ sloupem, pilířem Asklépiova starobylého chrámu.

Několik hodin jsem nehybně stála se vztyčenýma rukama, které vůbec nebolely. Byl to hodně zvláštní pocit… Cítila jsem se jako neživý kámen, jako kus mramoru. Ale současně jsem cítila, že jsem spojnicí mezi tímto místem a obrovskou informační databází. Jakoby ze shora a z celého okolí skrze mne procházely proudy informací, které sytily energetické pole okolo nás. Pomáhaly tak ostatním účastníkům konstelace získat informace o tomto tajemném místě a zastupovat mýtické osoby.

Tehdy jsem si na vlastní kůži prožila to, co se říká: že místa mají paměť, že mají svou specifickou rezonanci, která působí i na člověka.

Proto jsou i konstelace v přírodě mnohem intenzivnější, než v uzavřené místnosti. My sami jsme pod širým nebem jiní… V trávě, v lese, u řeky… Jsme otevřenější a zároveň pokornější. Navíc, pokud je vybrané místo nějak propojeno s příběhem, do kterého se chceme vnořit, je celý zážitek autentičtější a pronikavější. Proniká hluboko do srdce.

Podobně, jako se kdysi vyvolávaly fotografie v temné komoře… Kousek papíru se ponořil do vývojky a za chvíli se objevovaly rysy a tvary. Stejně i my, když se octneme v historickém prostoru, nasákneme něco z jeho energie a postupně začnou vyvstávat obrazy toho místa z doby před mnoha staletími. Stromy, budovy, krajina zaznamenávají příběhy… Jsou teď a tady, ale současně vydávají svědectví z minulosti. Pokud jsme ochotni jim naslouchat, otvírají své neviditelné kroniky a my do nich můžeme vstoupit.

Minulé léto jsme prožili konstelaci v Dodoni, nejstarší věštírně v Řecku. Pod posvátným staletým dubem, jsme se ponořili do příběhu krále Erysichtona, který kdysi pokácel oblíbený strom bohyně Démetry. Už dokončuji zápis konstelace a tak se brzo budete moct dozvědět, co jsme si tam zažili a jak jsme si to užili! 🙂