Narodila jsem se v Praze, v roce 1964, řeckým rodičům. Po maturitě na Střední ekonomické škole (1982) jsem začala pracovat v Jedličkově ústavu, zpočátku v administrativě a později jako pomocná vychovatelka. Současně jsem při zaměstnání studovala na Karlově univerzitě obor Speciální pedagogika. V roce 1989 jsem vypracovala diplomovou práci na téma: „Organizace a vývoj speciální péče v Řecku“ a završila studium získáním titulu Mgr.

Rok nato jsem se odstěhovala do Řecka, na ostrov Korfu. I zde jsem pracovala s postiženými dětmi a mladistvými, v Zařízení pro mládež vyžadující zvláštní péči, jako speciální pedagog a logoterapeut. Současně jsem si založila soukromou poradenskou praxi. Více než 17 let jsem se věnovala dětem s poruchami sluchu, s tělesným a mentálním postižením, s autismem, s problémy učení a výslovnosti. Učila jsem je mluvit, číst, psát a věřit si a současně se od nich naučila vážit si jedinečnosti každého z nich, respektovat limit jeho možností a jeho osud.

V roce 1995 jsem nastoupila do soukromé Montessori školky, kde jsem si uvědomila, jak velký význam má pocit bezpečí a citového zázemí, aby se mohl naplno rozvinout a vyjádřit náš mentální potenciál. Tehdy jsem v sobě probudila své „vnitřní dítě“.

Od roku 2000 jsem v Čechách navštěvovala semináře „Three In One Concepts“ (kineziologie One Brain) a po 5 letech jsem se stala konzultantkou a instruktorkou této metody.

V období 2004-2007 jsem se účastnila na seminářích Arnolda a Evy Polívkových, kteří používali syntézu prvků One brain (svalové testování a korekce) s rodinnými konstelacemi Berta Hellingera. Tato metoda mě nadchla, během seminářů jsem si uvědomila, jak hluboké je propojení mezi rodinnými příslušníky a jak silný může být vliv nedořešených záležitostí z minulosti na náš současný život.

V roce 2005 jsem začala tuto metodu studovat v „Institutu systemických konstelací“ v Aténách, který vede Dimitris Stavropoulos, přítel a spolupracovník Berta Hellingera. V roce jsem 2010 jsem předala závěrečnou práci „Dialog o Monolozích“ (popis konstelací amatérských hereček, které na Korfu nastudovaly divadelní hru Eve Enslerové „Vagina Monology“. A rozhovory o tom, jak se po konstelacích změnil jejich osobní život i herecký projev). Od té doby konstelace využívám v práci s jednotlivými klienty i ve skupině.

Věnuji se soukromým sezením, tvorbě a vedení seminářů, přednáškové činnosti pro veřejnost a také písemné formě poradenství zdarma, především pro Češky a Slovenky žijící v Řecku (Povídání s Kalli).

Mojí velkou radostí jsou konstelace pohádek a mýtů, nekonečná studnice nových vhledů a překvapení. K některým pohádkám jsem složila písně.