Konstelace probíhají ve spolupráci s Michaelou Valovou, https://www.nihave.cz/

Po přihlášení na michaelavala@centrum.cz nebo na kalianth@yahoo.gr obdržíte podrobnější informace.

Novinky také můžete sledovat na stránce Facebook/Meta – Mýty a pohádky prožitkem  https://www.facebook.com/profile.php?id=100057480707215

 

 

 

Král Midas

Na konstelaci vstoupíme do pradávného mýtu.

Jak asi k nám promluví bájný král Midas? A jak se bude naše duše cítit při jeho dotyku?

Jaké to je, mít skvělé přání, které když se splní, tak zhatí celý tvůj život? Jak dokázat nahlédnout následky našich přání?

Jaké vlastně byly motivy Midase? Byl opravdu tak hamižný a ziskuchtivý?

Co znamenají oslí uši? Byly skutečně znakem královy hlouposti?

Co s ním má společného pověstný gordický uzel a jak se v jeho příběhu jakoby zlatou nití propojují báje o slunečním bohu Apollónovi, o Dionýsově družině, o satyrovi Panovi či o nešťastném konci hudebníka Marsya?

A kdo byl Silén? Co když to nebyl jen rozpustile zhýralý stařík?

Na konstelaci mýtu o Midasovi se pokusíme zjistit, nakolik v nás ještě žije tento legendární král.

Podíváme se pod pokličku našich nejtajnějších přání a zkusíme se dotknout následků jejich splnění.

Pojďme se podívat na to, jak náš dotek působní na ostatní…

Pojďme se ponořit každý do své vlastní kouzelné zlatonosné řeky…

 

Konstelace se uskutečnila 9. června 2023 v Malostranské besedě, Praha 1.

 

                                                                                                                       ~ # ~ # ~

 

Achilles

Achilles, jeden z nejproslulejších a nejudatnějších bojovníků, jehož jméno zůstává opěvováno po staletí. Ten, jehož nemohla zabít ani ta nejsilnější rána mečem, jehož brnění se rozpadlo pod údery kopí, aniž utržil škrábanec na těle. A přesto měl jedno malé zranitelné místo. Říká se, že to byla jeho pata. Ale co bylo ve skutečnosti to, co nutilo Achilla dělat volby, kterému přinášely utrpení? Bojovat, vítězit a truchlit nad ztrátou milovaných přátel? Byla to touha po kořisti nebo po nesmrtelné slávě? Co bylo pravou příčinou neklidu v jeho duši, kterou nemohlo žádné vnější vítězství uspokojit?

Na konstelaci mýtu o bájném Achillovi se dozvíte, jak vyrůstal, jak se cítil jako malý chlapec a později jako mladík. Možná nám konstelace pomůže získat odpovědi na otázky ohledně jeho i našich zranitelných míst.

Kde je tvá „achillova pata“? Místo, v němž se ukrývá všechno tvé napětí a nedořešené problémy. Slabina, která se snaží upoutat tvoji pozornost. Jak svou „achillovu patu“ poznat a porozumět jí? Jak ji chránit, popřípadě uzdravit? Jak se oprostit od vlivu těch, kteří svými představami o nás změnili směr našeho života? Jak se podívat do sebe a nalézt vlastní motivaci, vlastní cíle, vlastní smysl?

Přijďte si poslechnout, co znamená proroctví „o trosas kai iasetai“, (*ten,kdo tě zranil, tě uzdraví*) a jak se může úspěšně naplnit právě teď.

Achillovy bolesti a touhy se nesou staletími spolu s jeho slávou a týkají se nás víc, než si uvědomujeme. Pojďme se podívat na šíp, který nám trčí v patě a nenechá nás životem tančit…

Konstelace se odehrála  v Praze 7. ledna 2023.

 

~ # ~ # ~

Orfeus

Jak se asi cítí ten, kdo umí hrát a zpívat tak, že dokáže očarovat vlka i beránka a spojit je v radostném kolébání se do rytmu veselé písně?

Jaké je to přijít o milovanou bytost tak náhle a nečekaně?

Jak se cítí stromy, když soucitně ukazují větvemi cestu do podsvětí?

Má smysl vydat se na onen svět za ztracenou láskou?

Jaké by to asi bylo, kdybychom dostali druhou šanci, jako Eurydika, se vrátit zpátky?

Jestlipak jsou právě teď v našem životě nějaké druhé šance, které na nás čekají?

Kdy je lepší se v životě neotáčet a jít s vírou dál, krok za krokem?

Přijďte si poslechnout příběh Orfea, věhlasného hudebníka a zpěváka, který proslul láskou ke své ženě Eurydice a po její nenadálé smrti ji odešel hledat do podsvětí. Přijďte se zúčastnit konstelace, kde se budou prolínat různé světy. Svět hudby a svět ticha, zármutku a radosti, soucitu a vzteku, muže a ženy, touhy a beznaděje, reality a iluze, světla a stínu, života a smrti. Vstoupíme do prostoru mýtu a nakoukneme do podzemní Hádovy říše, kde se pohybují stíny lidí, kteří už nežijí. S velkou úctou a v dobré víře, že si cestou zpět na světlo přineseme odpovědi důležité pro naše teď a tady.

Přijďte se zaposlouchat do starodávného příběhu ze současnosti. Přijďte nakouknout do podsvětní říše a přinést si zpátky na světlo zodpovězené otázky…

Konstelace proběhla v Praze 18. června 2022

~ # ~ # ~

Éros a Psyché

Erós a Psyché je starodávný mýtus o překrásné, avšak smrtelné dívce Psyché a o jejím vztahu k Erósovi, bohu lásky.

O tom, jak se s ním setkala, aniž ho poznala, o tom, jak ho zdánlivě nenávratně ztratila a o zkouškách, kterými prošla, aby ho opět nalezla. Je to příběh starý možná jako lidstvo samo, neboť se v něm odrážejí odvěké lidské touhy i nesnáze. Má mnoho úrovní interpretace.

Jako semínek různorodých obilovin v ošatce, která měla Psyché za úkol roztřídit, tolik je v mýtu témat na přebrání: pocity vůči rodičům, partnerské a sourozenecké vztahy, otázka svobody a volby, překonávání překážek, osobní vývoj a mnoho jiných.

Současně je to příběh symbolický, který popisuje setkání člověka s bohem a cestu, jak dospět k (uvědomění si) nesmrtelnosti naší Psyché-Duše.

V Praze jsme pořádali konstelaci na toto téma 15.ledna 2022 a v případě zájmu se může znovu uskutečnit.