Konstelace probíhají ve spolupráci s Michaelou Valovou, https://www.nihave.cz/

Po přihlášení na michaelavala@centrum.cz nebo na kalianth@yahoo.gr obdržíte podrobnější informace.

Novinky také můžete sledovat na stránce Facebook/Meta – Mýty a pohádky prožitkem  https://www.facebook.com/profile.php?id=100057480707215

 

Konstelace se uskuteční v Praze, v Malostranské besedě, Praha 1.
Pátek 7. června 2024 od 16.30 do 20.30 hod. a sobota 8. června 2024 od 10.00 do 17.30 hod.

 

Příběh kentaura Cheiróna,

proslulého léčitele, válečníka a věštce

Přijďte setřít hranice času a prostoru, a navštívit bájný svět starověkého Řecka!

Konstelace mýtu nás přenese na zalesněné pláně pohoří Pélia, a umožní nám potkat různé bytosti, smrti podléhající i nesmrtelné. Naladíme se na archetypy bohů, hrdinů i lidí, a prozkoumáme jejich vzájemné vztahy.

Zjistíme,

kdo jsou mýtické bytosti kentauři a co s nimi máme společného,

proč je Cheirón mezi ostatními kentaury výjimkou,

kdo jsou jeho rodiče, od nichž získal nesmrtelnost,

jaké to je být nesmrtelným, ne však nezranitelným,

kdy je lepší dar nesmrtelnosti dobrovolně odevzdat

a že ta nejtěžší zranění míváme od těch, co nás nejvíce milují.

Nahlédneme na esenciální podstatu přikrytou pláštěm traumatu a necháme ji zazářit jako čerstvě objevenou perlu.

Přijďte setřít hranice času a prostoru, a prostřednictvím pradávného mýtu prozkoumat vlastní nitro.

Přijďte v sobě probudit archetyp zraněného léčitele, jenž hojí rány, a učí, jak nemoc a bolest proměnit v sílu a poznání.

 

Konstelace se uskuteční v Praze, v Malostranské besedě, Praha 1.
Pátek 7. června 2024 od 16.30 do 20.30 hod. a sobota 8. června 2024 od 10.00 do 17.30 hod.
Cena za oba dny je 2.500,- Kč
V pátek proběhne část věnovaná vyprávění mýtu a jeho konstelaci a v sobotu budeme pokračovat konstelacemi jednotlivých účastníků, které mohou (ale nemusí) tematicky navazovat na zážitky spojené s konstelací mýtu. Jsou možné i zakázky na jakákoli jiná témata.

 

 

                                       ~ # ~ # ~

 

Daidalos a Ikaros

O čem vlastně pojednává starodávný příběh aténského stavitele a vynálezce Daidala a jeho syna Ikara?

Je o radosti z létání a o touze vyletět, až co nejvýš to jde?

Je to poučení, že se nevyplatí neuposlechnout varování starších a zkušenějších?

Je o tom, jak zdánlivě dokonalé dílo otců může zničit jejich děti?

Nebo se dá mezi jeho řádky vyčíst mnohem víc?

Například,

jaké je vyrůstat ve stínu geniálního otce, který sám nezpracoval svůj stín.

Nebo jak hříchy otců padají na hlavy jejich synů.

Že úspěch je mince o dvou stranách, z nichž jedna je zářivá a druhá temná a že ani to nejúžasnější nadání a um nedokáží člověku zajistit štěstí a mír v duši.

Že touha po svobodě bývá silnější než potěšení z dobře zajištěného a pohodlného života…

A jestlipak je možné nahlédnout, co je podstatou tajemného tvora, který se skrývá ve srdci labyrintu v podzemí paláce krétského krále Mínoa?

Mýtus vypráví o temné závisti a jiných lidských neřestech, o podvodech králů, pomstě bohů a neblahých následcích vášnivé lásky. O slabosti a síle. O vynalézavosti a touze. Je to příběh o prolínání božského, lidského a zvířecího v každém z nás…

Kdo ví, co všechno ještě objevíme, vstoupíme-li do světa archetypálních bytostí a symbolických pojmů…

A jestli nalezneme odpověď na pradávné otázky:

  • Co jsou (má) křídla?
  • Kde jsou mé bezpečné hranice?
  • Jak se zlehka vznášet v pásmu svobody a nepropadnout do sebedestrukce?

Pojďme projít důmyslným a spletitým labyrintem našich přesvědčení a pak vyletět vzhůru a podívat se na náš život z nadhledu!

Konstelace se uskutečnila v Praze, v pátek 12. ledna 2024 v Malostranské besedě, Praha 1.
                                                                              ~ # ~ # ~

 

Král Midas

Na konstelaci vstoupíme do pradávného mýtu.

Jak asi k nám promluví bájný král Midas? A jak se bude naše duše cítit při jeho dotyku?

Jaké to je, mít skvělé přání, které když se splní, tak zhatí celý tvůj život? Jak dokázat nahlédnout následky našich přání?

Jaké vlastně byly motivy Midase? Byl opravdu tak hamižný a ziskuchtivý?

Co znamenají oslí uši? Byly skutečně znakem královy hlouposti?

Co s ním má společného pověstný gordický uzel a jak se v jeho příběhu jakoby zlatou nití propojují báje o slunečním bohu Apollónovi, o Dionýsově družině, o satyrovi Panovi či o nešťastném konci hudebníka Marsya?

A kdo byl Silén? Co když to nebyl jen rozpustile zhýralý stařík?

Na konstelaci mýtu o Midasovi se pokusíme zjistit, nakolik v nás ještě žije tento legendární král.

Podíváme se pod pokličku našich nejtajnějších přání a zkusíme se dotknout následků jejich splnění.

Pojďme se podívat na to, jak náš dotek působní na ostatní…

Pojďme se ponořit každý do své vlastní kouzelné zlatonosné řeky…

 

Konstelace se uskutečnila 9. června 2023 v Malostranské besedě, Praha 1.

 

                                                                                                                       ~ # ~ # ~

 

Achilles

Achilles, jeden z nejproslulejších a nejudatnějších bojovníků, jehož jméno zůstává opěvováno po staletí. Ten, jehož nemohla zabít ani ta nejsilnější rána mečem, jehož brnění se rozpadlo pod údery kopí, aniž utržil škrábanec na těle. A přesto měl jedno malé zranitelné místo. Říká se, že to byla jeho pata. Ale co bylo ve skutečnosti to, co nutilo Achilla dělat volby, kterému přinášely utrpení? Bojovat, vítězit a truchlit nad ztrátou milovaných přátel? Byla to touha po kořisti nebo po nesmrtelné slávě? Co bylo pravou příčinou neklidu v jeho duši, kterou nemohlo žádné vnější vítězství uspokojit?

Na konstelaci mýtu o bájném Achillovi se dozvíte, jak vyrůstal, jak se cítil jako malý chlapec a později jako mladík. Možná nám konstelace pomůže získat odpovědi na otázky ohledně jeho i našich zranitelných míst.

Kde je tvá „achillova pata“? Místo, v němž se ukrývá všechno tvé napětí a nedořešené problémy. Slabina, která se snaží upoutat tvoji pozornost. Jak svou „achillovu patu“ poznat a porozumět jí? Jak ji chránit, popřípadě uzdravit? Jak se oprostit od vlivu těch, kteří svými představami o nás změnili směr našeho života? Jak se podívat do sebe a nalézt vlastní motivaci, vlastní cíle, vlastní smysl?

Přijďte si poslechnout, co znamená proroctví „o trosas kai iasetai“, (*ten,kdo tě zranil, tě uzdraví*) a jak se může úspěšně naplnit právě teď.

Achillovy bolesti a touhy se nesou staletími spolu s jeho slávou a týkají se nás víc, než si uvědomujeme. Pojďme se podívat na šíp, který nám trčí v patě a nenechá nás životem tančit…

Konstelace se odehrála  v Praze 7. ledna 2023.

 

~ # ~ # ~

Orfeus

Jak se asi cítí ten, kdo umí hrát a zpívat tak, že dokáže očarovat vlka i beránka a spojit je v radostném kolébání se do rytmu veselé písně?

Jaké je to přijít o milovanou bytost tak náhle a nečekaně?

Jak se cítí stromy, když soucitně ukazují větvemi cestu do podsvětí?

Má smysl vydat se na onen svět za ztracenou láskou?

Jaké by to asi bylo, kdybychom dostali druhou šanci, jako Eurydika, se vrátit zpátky?

Jestlipak jsou právě teď v našem životě nějaké druhé šance, které na nás čekají?

Kdy je lepší se v životě neotáčet a jít s vírou dál, krok za krokem?

Přijďte si poslechnout příběh Orfea, věhlasného hudebníka a zpěváka, který proslul láskou ke své ženě Eurydice a po její nenadálé smrti ji odešel hledat do podsvětí. Přijďte se zúčastnit konstelace, kde se budou prolínat různé světy. Svět hudby a svět ticha, zármutku a radosti, soucitu a vzteku, muže a ženy, touhy a beznaděje, reality a iluze, světla a stínu, života a smrti. Vstoupíme do prostoru mýtu a nakoukneme do podzemní Hádovy říše, kde se pohybují stíny lidí, kteří už nežijí. S velkou úctou a v dobré víře, že si cestou zpět na světlo přineseme odpovědi důležité pro naše teď a tady.

Přijďte se zaposlouchat do starodávného příběhu ze současnosti. Přijďte nakouknout do podsvětní říše a přinést si zpátky na světlo zodpovězené otázky…

Konstelace proběhla v Praze 18. června 2022

~ # ~ # ~

Éros a Psyché

Erós a Psyché je starodávný mýtus o překrásné, avšak smrtelné dívce Psyché a o jejím vztahu k Erósovi, bohu lásky.

O tom, jak se s ním setkala, aniž ho poznala, o tom, jak ho zdánlivě nenávratně ztratila a o zkouškách, kterými prošla, aby ho opět nalezla. Je to příběh starý možná jako lidstvo samo, neboť se v něm odrážejí odvěké lidské touhy i nesnáze. Má mnoho úrovní interpretace.

Jako semínek různorodých obilovin v ošatce, která měla Psyché za úkol roztřídit, tolik je v mýtu témat na přebrání: pocity vůči rodičům, partnerské a sourozenecké vztahy, otázka svobody a volby, překonávání překážek, osobní vývoj a mnoho jiných.

Současně je to příběh symbolický, který popisuje setkání člověka s bohem a cestu, jak dospět k (uvědomění si) nesmrtelnosti naší Psyché-Duše.

V Praze jsme pořádali konstelaci na toto téma 15.ledna 2022 a v případě zájmu se může znovu uskutečnit.