Spřízněná duše v Řecku

Pokud se cítíš jako cizinec a hledáš někoho, kdo by ti mohl rozumět, protože mluví stejnou řečí, a to doslova (česky a rozumí slovensky) i metaforicky – má podobnou zkušenost,

pokud máš potíže se přizpůsobit novému prostředí a všechno vypadá najednou úplně jinak, než jak sis představoval(a) tehdy, kdy ses rozhodl(a) odstěhovat se do Řecka,

když si nevíš rady, protože neustále vznikají problémy a nedorozumění pramenící z odlišných zvyků, mentality, zkušeností a hodnot,

když máš strach, že každodennost ubije tvoji lásku k partnerovi, že už si nerozumíte a že bys nejradši sbalil(a) kufry a děti a vrátil(a) se domů,

když se v tobě ozývají různé hlasy a každý z nich navrhuje jiné řešení, takže najednou nevíš, co dělat, jak se rozhodnout,

když přicházejí chvíle kdy nevíš, kde jsi vlastne ”doma” a máš najednou pocit, že už nejsi sám sebou, ale nevíš, čí jsi…

… možná hledáš někoho, kdo by ti pomohl rozplést to zamotané klubíčko emocí a myšlenek tak, abys zase cítil(a) sebevědomí, jistotu a pocit volby. Abys dokázal(a) stanovit svoje priority a najít vlastní zdroj síly a vitality.

Pár slov o mně

Narodila jsem se v 60-tých letech v Praze, v rodině Řeků, politických emigrantů, jako 3. dítě. Byli jsme vychováváni s tím, že jsme Řekové, otec nám vyprávěl místo pohádek řecké báje a příběhy hrdinů, a učil nás číst a psát řecky. Těšili jsme se, až se budeme moci ”vrátit domů”… Poprvé jsem se přestala cítit Řekyní, až když jsem přijela do Řecka, na ostrov Corfu, rodiště mého otce. A od té doby, víc jak 20 let, se snažím vytěžit všechno to dobré, co jen může přinést syntéza těchto mých dvou bytostných částí, české a řecké.

Dalo by se říct, že možná právě toto skloubení (”pantrema”) je mou osobní výzvou, ale také výhodou. Civilizační podněty hlavního města, kde jsem strávila dětství a provdala se, jsou doplněny poklidem a krásou přírody na ostrově. Zajištěnost a pohodlí života v paneláku byla nahrazena tisíc a jednou tvořivou a nekonečnou prací na domě a zahradě. Někde uvnitř mě se prolíná ”český” řád s ”řeckým” chaosem. Pesimismus intelektuála a tendence věčné nespokojenosti doplnil pocit, že život může být prostý a že ”siga siga” všechno dobře dopadne… Ano, někdy je těžké nekritizovat, zvlášť co se týká oblasti školství a zdravotnictví, těžko se smiřovat s tím, že naše děti mají horší podmínky, než jsme mívali v dětství my… Ale někdy je to jediná cesta, jak si uvědomit a vážit si kvalitních a pozitivních věcí. A jedině když si něčeho ceníme, tak to můžeme znovu vytvořit. A jedině tehdy, když jsi trochu jiný než všichni ostatní, si můžeš uvědomit svoji jedinečnost…

Už od maturity jsem měla potřebu porozumět a pomáhat lidem, která mě přivedla do Jedličkova ústavu. Tam jsem pracovala 7 let, než jsem dokončila studium Speciální pedagogiky a přestěhovala se do Řecka.

Také na Corfu jsem nejprve pracovala s postiženými dětmi. Čím dál víc jsem si ale začala uvědomovat přítomnost dítěte uvnitř nás, té části naší bytosti, která je hravá, spontánní, důvěřivá, ale často také zraněná, nejistá a křehká. A pokud je toto ”vnitřní dítě” nešťastné nebo vystrašené, tak nedokážeme využít všechen svůj mentální potenciál. Po řadu let jsem absolvovala poradenský a terapeutický výcvik, především metodu ”One Brain” a ”Harmonizace systémů – rodinné konstelace”, které se staly součástí mé poradenské praxe.

Žiji trvale na ostrově Corfu a zabývám se psychologickým a pedagogickým poradenstvím formou soukromých sezení nebo práce ve skupině – pořádám semináře a kostelace rodinné i archetypální (konstelace mýtů, bájí a pohádek). Možnost konzultace telefonicky nebo přes Skype.

telefon: 0030 6936701323 (Řecko)

00420 774221452 (Čechy)

e-mail: kalianth@yahoo.gr