Τραγούδια

1 Η πεντάμορφη και το Τέρας
Διαβάστε τους στίχους
2 Το ασχημόπαπο
Διαβάστε τους στίχους
3 Ο βασιλιάς και το αλάτι
Διαβάστε τους στίχους
4 Οι μουζικάντηδες της Βρέμης
Διαβάστε τους στίχους
5 O μικρόκοσμος του Γκιούλιβερ
Διαβάστε τους στίχους
6 Ο μακρόκοσμος του Γκιούλιβερ
Διαβάστε τους στίχους
7 Ο Γκιούλιβερ στη Χώρα των Αλόγων
Διαβάστε τους στίχους