Τί είναι η Kινησιολογία;

Η κινησιολογία, με την ευρύτερη της έννοια, είναι η μελέτη των κινήσεων του σώματος. Αναφέρεται στην ισορροπημένη κίνηση των οστών και των μυών, καθώς και στη μεγιστοποίηση της απόδοσης τους και στην πρόληψη της βλάβης τους.

Ο όρος αυτός στη σύγχρονη εποχή εξελίχτηκε κι απόκτησε καινούριο νόημα και περιγράφει την εξειδικευμένη κινησιολογία σα μια ολιστική προσέγγιση, που στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση της κίνησης, αλλά και στην αποκατάσταση της σωματικής, συναισθηματικής κι ενεργειακής ισορροπίας. Βοηθάει το άτομο να “κινηθεί” σε όλους τους τομείς, προετοιμάζοντας και διευκολύνοντας μια θετική, εποικοδομητική αλλαγή. Είναι μια ήπια, μη παρεμβατική μέθοδος και ταυτόχρονα εξαιρετικά ταχεία στα αποτελέσματά της.

Η εξειδικευμένη κινησιολογία στηρίζεται στην έμφυτη νοημοσύνη του σώματος, το οποίο είναι η πιο πιστή πηγή πληροφοριών για τον καθένα μας. Το ίδιο μας το σώμα κρατά μέσα του όλες τις απαντήσεις σχετικά με το τί είναι για μας ωφέλιμο. Η εξειδικευμένη κινησιολογία προωθεί και εξισορροπεί τη ζωτική δύναμη που διαθέτει το σώμα μας για να αυτοθεραπεύεται. Το κύριο εργαλείο της είναι η μυϊκή εξέταση.

Γιατί γίνεται μυϊκή εξέταση;

Οι μύες αποτελούν μέρος του επικοινωνιακού συστήματος του σώματός μας. Μέσα τους αποθηκεύονται οι πληροφορίες για τα βιώματα και τα τραύματα που περάσαμε στη ζωή μας. Ο κάθε μυς περιέχει το ιστορικό των λειτουργιών και των εμπειριών του. Η μυϊκή εξέταση είναι ένα τεστ ακριβείας που επιτρέπει την ανάγνωση της αντίδρασης του σώματος μπροστά σε ένα ερέθισμα. Αυτό μπορεί να είναι μια σκέψη, ένα συναίσθημα, ένα γεγονός κτλ. Είναι ένα μέσο που δίνει τη δυνατότητα στον κινησιολόγο να αφουγκραστεί τις πληροφορίες από τη σωματική μνήμη του πελάτη του.

Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των μυών και των μεσημβρινών (μονοπάτια ροής ενέργειας), καθώς και των οργάνων ή αδένων που αντιστοιχούν στους μεσημβρινούς. Εξετάζοντας τους μύες ο εξειδικευμένος κινησιολόγος συγκεντρώνει πληροφορίες για την κατάσταση του ατόμου και βρίσκει την κατάλληλη ρύθμιση για την βελτίωση της. Με την επανάληψη της εξέτασης προγραμματίζει μια πιο ισορροπημένη λειτουργία και εδραιώνει την αλλαγή στα διάφορα συστήματα του σώματος του πελάτη.

Από την δεκαετία του 60, που πρωτοξεκίνησε ο Dr. George Goodheart τις μυϊκές εξετάσεις, μέχρι σήμερα αναπτύχτηκαν διάφοροι κλάδοι της εξειδικευμένης κινησιολογίας.

Τα προγράμματα “Three in One Concepts («Τρεις Έννοιες σε Μία»)

To “Three in One Concepts” είναι μια Εκπαιδευτική Οργάνωση με έδρα στην Καλιφόρνια. Έχει δημιουργήσει μια σειρά από προγράμματα με στόχο την αυτογνωσία κι αποφόρτιση του αρνητικού συναισθηματικού στρες. Ένα από τα προγράμματα αυτά ονομάζεται “One Brain” («Ένας -ενιαίος- εγκέφαλος», το όνομα αναφέρεται στην ιδανική λειτουργία του εγκεφάλου, όταν το δεξί με το αριστερό συνεργάζονται άψογα) και βοηθάει στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας κι άλλων δυσκολιών στη μάθηση. Οι δημιουργοί του, ο Gordon Stokes και ο Daniel Whiteside, προσανατολίζουν τη χρήση του μυϊκού τεστ στην άρση των συναισθηματικών εμποδίων από το παρελθόν με σκοπό ένα πιο δημιουργικό και ισορροπημένο παρόν. Με την βοήθεια του μυϊκού τεστ και του «Βαρομέτρου της Συμπεριφοράς», (ενός πίνακα συναισθημάτων), αναγνωρίζονται  τα συναισθήματα που μπλοκάρουν την επικοινωνία ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου και που οδηγούν σε δυσκολία συγκέντρωσης, συντονισμού κινήσεων, σε περιορισμένη μνήμη κ.ά. Η μέθοδος στη συνέχεια βοηθάει στην εξισορρόπηση του ατόμου σε όλα τα επίπεδα – σωματικό, συναισθηματικό και νοητικό.

Η προσέγγιση του “Three in One Concepts” συνεισφέρει στην αυτογνωσία και προσωπική μας εξέλιξη και μπορεί να βελτιώσει τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Επίσης μπορεί να φανεί πολύ αποτελεσματική στην αντιμετώπιση φόβων και εθισμών, στη μείωση των συμπτωμάτων μετατραυματικού στρες κοκ. Ο στόχος είναι να μας επιστρέψει την αίσθηση της ΕΠΙΛΟΓΗΣ εκεί που, λόγω στρες, πιστεύουμε πως δεν υπάρχει.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος;

Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, είναι απόρροια εμπειριών και τραυμάτων του παρελθόντος. Δεν είναι απαραίτητο να τα θυμόμαστε συνειδητά, η ανάμνηση βρίσκεται αποθηκευμένη στο σώμα. Με την τεχνική της ηλικιακής αναδρομής (η οποία γίνεται με τη βοήθεια της μυϊκής εξέτασης και σε κατάσταση πλήρους συνειδητότητας) διαπιστώνουμε σε ποια ηλικία ξεκίνησε το πρόβλημα. Έτσι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στη ρίζα του. Η συνειδητοποίηση και αναγνώριση της πραγματικής αιτίας μαζί με την αποφόρτιση των αρνητικών συναισθημάτων, μας βοηθάει στην αλλαγή στάσης και πεποιθήσεων και στην ανάληψη πιο θετικών και αποτελεσματικών επιλογών. Μας κάνει να μπορούμε να αξιοποιούμε στο μέγιστο τις δυνατότητές μας, να νιώθουμε πιο επιτυχημένοι κι ευτυχισμένοι.

Σε τί μπορεί να βοηθήσει;

 Μπορεί να συνεισφέρει στη λύση προβλημάτων που προκύπτουν από την ύπαρξη συναισθηματικού στρες σε παιδιά κι ενήλικες όπως:

 •  μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. προβλήματα στη γραφή, ανάγνωση, αριθμητική,  μαθηματικά,   κατανόηση), δυσλεξία
 •  υπερκινητικότητα
 •  επιθετικότητα, καταπιεσμένα ή ανεξέλεγκτα συναισθήματα
 •  τραυλισμός, ντροπαλότητα
 •  άγχος ενόψει εξετάσεων, διαγωνισμών, ελέγχων και παρουσιάσεων
 •  δυσκολία συγκέντρωσης, αφηρημάδα, συγκεχυμένη σκέψη και κακή μνήμη
 •  φόβοι,  εξαρτήσεις
 •  προβλήματα στην διατροφή
 •  απογοήτευση, απαισιοδοξία, παραίτηση
 •  αϋπνία, εφιάλτες
 •  δυσκολία προσαρμογής σε νέο περιβάλλον ή κατάσταση, φόβος αλλαγής
 •  χαμηλή αυτοεκτίμηση
 •  προβλήματα στις σχέσεις
 •  δυσκολίες σε αθλητικές, πνευματικές, μουσικές ή άλλες επιδόσεις
 •  αναποφασιστικότητα, πρόβλημα στη διαχείριση του χρόνου κ.ά.

Η μέθοδος δε μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική επιστήμη, δεν προσφέρει διάγνωση ή θεραπευτική αγωγή. Ο στόχος της είναι να εντοπίσει και να αποφορτίσει το συναισθηματικό στρες, έχοντας την πεποίθηση ότι στη δημιουργία σχεδόν κάθε σωματικού προβλήματος συνεισφέρει και ο συναισθηματικός παράγοντας. Όταν εξαλειφθεί επιτυχώς η υποβόσκουσα αιτία που συνδέεται με το άγχος (και αν δεν υπάρχει οργανικό πρόβλημα), πολλές δυσλειτουργίες ή σωματικά συμπτώματα (όπως π.χ. μυϊκές εντάσεις και πόνοι κλπ) μπορούν να εξαφανιστούν.

 

Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα www.kinesiology.gr