Co je kineziologie

Kineziologie je obor, který se zabývá studiem pohybového systému lidí. Zkoumá správnou funkci kostí a svalů, sleduje možnosti zdokonalení jejich výkonu a také prevenci jejich poškození.

V dnešní době se původní termín kineziologie doplnil o nový rozměr a zahrnuje metody, které se pomocí zkoumání odezvy svalů na různé podněty (svalový test) snaží získat informace o stavu organismu a najít vhodné energetické zákroky (korekce) k jeho zlepšení.

Metoda  “One Brain”

Jednou z metod, které využívají svalový test, je “One Brain” (Jednotný mozek), kterou vyvinula kalifornská společnost “Three in One Concepts” (Koncept tři v jednom) v 70. letech minulého století. Název metody symbolizuje ideální fungování mozku, kdy pravá i levá hemisféra dokonale spolupracují. Metoda má za cíl odbourat negativní emocionální stres, který způsobuje např. poruchy učení, nesoustředěnost, špatnou paměť a nedostatečnou koordinaci pohybů.

Metoda “One Brain” vnímá lidský mozek jako biologický počítač, který zaznamenává veškeré údaje z našeho života a řídí naše tělesné funkce a projevy. Mezi našimi svaly a mozkem existuje propojení, které nám umožňuje získat informace o příčině a době vzniku našich problémů.

Základními nástroji metody je Barometr chování  (tabulka emocí a reakcí – chování), seznam korekcí a svalový test.

 

Co je svalový test

Svalový test je technika, jak získat informace o testované osobě, které jsou uložené v jejím vědomí, podvědomí a na buněčné úrovni. Terapeut působí jemným tlakem na zápěstí klienta a sleduje změnu svalového napětí. Pozitivní podněty (emoce, vzpomínky, myšlenky, představy) svaly posílí, negativní oslabí.

Svaly jsou součástí komunikačního systému našeho těla. Ve svých buňkách uchovávají informace o našich prožitcích, a také záznamy o zraněních, která jsme utrpěli během našeho života. Každý sval si nese záznam o svých funkcích a zkušenostech. Pomocí svalového testu a Barometru chování lze s přesností určit emoci, která způsobila energetický blok, a podle seznamu korekcí najít způsob, jak tento blok jemně a účinně odstranit.

 

Postup odblokování

Velká část z našich každodenních potíží je výsledkem bolestných zkušeností z minulosti. Podvědomě se totiž vyhýbáme situacím, ve kterých bychom znovu mohli prožít zklamání nebo bolest. I když si tyto minulé zkušenosti nepamatujeme, (zvláště, pokud jsou dávné, např. z prenatálního života), jsou zapsány v paměti našeho těla. Pomocí svalového testu určíme dobu, kdy problém vznikl, a provedeme věkovou regresi (vybavíme si dané období). V tomto období vykonáme korekce, které podpoří samoléčící a harmonizující schopnosti klienta. Uvědomění si skutečných (původních) příčin potíží a uvolnění negativních emocí vede ke změně postoje klienta, který se cítí svobodnější a silnější, aby učinil nové volby a aby převzal, beze strachu, zodpovědnost za svůj život. Přijetím pozitivnějšího postoje k sobě samému se otvíráme novým možnostem, jak maximálně využít náš tvořivý potenciál a jak se cítit vyrovnanějšími, úspěšnějšími a šťastnějšími.

Metoda nepracuje s technikami hypnózy, celý proces je veden šetrně a za plného vědomí klienta.

One Brain“ byl původně používán pro odstranění poruch učení. Později vznikla v “Three in One Concepts” řada dalších programů, které vedou k osobnímu rozvoji a sebepoznání. Pomáhají nám orientovat se v našich citech a porozumět našemu jednání. Cílem je nalézt rovnováhu na mentální, emocionální i tělesné úrovni a udržet si vědomí toho, že vždy máme VOLBU, ačkoliv ji, pod vlivem stresu, často nevidíme.

 

Kde může metoda pomoci

     Může přispět k řešení jakéhokoli problému, který je spojen se stresem, jak u dospělých, tak i u dětí, jako např.:

 • Poruchy učení (problémy se psaním, čtením, počítáním, s porozuměním atd.)  a dyslexie
 • Hyperaktivita
 • Agresivita, nezvladatelné nebo potlačené emoce
 • Koktání, plachost
 • Stres před zkouškami, tréma před vystoupením
 • Nedostatečné soustředění, zmatené myšlení a špatná paměť
 • Strachy, fóbie a závislosti
 • Poruchy přijímání potravy
 • Nízké sebevědomí
 • Zklamání, pesimismus a tendence k depresi
 • Nespavost, noční můry
 • Potíže s aklimatizací v novém prostředí či situaci, strach ze změny
 • Problémy ve vztazích
 • Nerozhodnost, špatná organizace, neschopnost dodržet časové termíny
 • Nedostatečné, stresem ovlivněné, výkony ve sportu, umění, hudbě apod.
 • Psychosomatické symptomy

 

Metoda nemůže nahradit odbornou lékařskou péči, nediagnostikuje, ani neléčí. Vychází z předpokladu, že téměř každý zdravotní problem je spojen s nějakou emocionální příčinou, se stresem. “One Brain” hledá příčinu problému. Pokud se ji podaří objevit a odstranit, (a pokud nedošlo k orgánovému poškození), mnohé potíže či tělesné symptomy (jako např. svalové tenze a bolesti, tiky, pomočování, alergie, opary, premenstruační syndrom atd.) mohou samy odeznít.